• Vrapčanska ulica 2/E,
    10 090, Zagreb
  • (+385) 01 3463 161
    (+385) 098 315 363

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Naziv projekta: „Početno ulaganje u kupnju opreme za izvođenje građevinskih radova na kulturnim dobrima“

Kratki opis projekta: Obzirom na aktualnu obnovu spomenika kulturne baštine, BERIGO d.o.o. se odlučilo na nabavu opreme potrebne za građevinske radove na takvoj vrsti objekata kako bi postalo konkurentnije. Projekt pridonosi lokalnom razvoju jer ima intenciju širenja na lokalnom tržištu, zapošljava djelatnike, pridonosi rastu prihoda lokalnoj zajednici i hrvatskom gospodarstvu jer će redovito uplaćivati poreze i prireze. Ovaj projekt ima ekonomski i društveni učinak na RH.

Cilj projekta: Cilj ovog projekta je povećati konkurentnost tvrtke BERIGO d.o.o. kroz osnivanje nove poslovne jedinice za izvođenje građevinskih radova na nepokretnim kulturnim dobrima.

Očekivani rezultati projekta:

  1. Nabava opreme za izvođenje građevinskih radova na kulturnim dobrima
  2. Očuvano 8 radnih mjesta
  3. Otvorena 2 neto radna mjesta
  4. Povećan prihod od prodaje tvrtke u m+2 godini za 325.234,56 kn

Ukupna vrijednost projekta: 119.900,00 kn
Bespovratna sredstva EU: 100.000,00 kn (83%)
Sredstva BERIGA d.o.o.: 19.900,00 kn (17%)
Razdoblje provedbe projekta: 1.12.2017. – 1.6.2018.

Kontakt osoba za više informacija:

Tanja Kovačević, konzultant
KOTA PROJEKT d.o.o.
Grmoščica lijeva 8, Zagreb
GSM: 099 455 55 99
Web: www.kotaprojekt.hr

Vanjske poveznice:
Europski strukturni i investicijski fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.